Szkolenie – Finanse w NGO

W dniu 6 marca 2019 roku od godziny 15 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora trwało szkolenie prowadzone przez Katarzynę Kobosko z OWOP w Białymstoku. Duża ilość uczestników świadczy o potrzebie takich działań.

Na szkoleniu poruszone były przede wszystkim „zagmatwane” dla organizacji pozarządowych zmiany w sposobie przekazywania CITów 8 i sprawozdań finansowych do KRS i Urzędów Skarbowych.