Plener – „Bliskie spotkanie z przyrodą…”

Informujemy, że lista uczestników na Plener jest zamknięta. Dziękujemy za duże zainteresowanie i życzymy miłych wrażeń!

Plener planowany jest w okresie 06.07.-12.07.2020 – w terenie nad Narwią. Miejsca spotkań to Łomża, ul. Krzywe koło 1 – Centrum Aktywności Turystycznej i kulturalnej Domek Pastora lub Siemień Nadrzeczny 19 B, 18-400 Łomża (w zależności od sytuacji związanej z epidemią).

Możliwość komentowania jest wyłączona.