ABC Zdrowego Seniora 2019

Ciesz się zdrowiem mimo upływu czasu. Zadbaj o dietę, zapobiegaj chorobom, pielęgnuj radość życia!

 

 

 

 

 

Fundacja „Czas Lokalny”  zaprasza Seniorki i Seniorów  (oraz ich bliskich) na cykl spotkań poświęconych problemom wieku dojrzałego.

Fundacja  realizuje kolejną edycję  projektu, teraz pod tytułem „ABC zdrowego seniora – 2019”.

Adresatami są mieszkańcy miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Zarządu Województwa Podlaskiego. Czas trwania projektu – od kwietnia 2019 do grudnia 2019.

W ramach projektu odbędzie się cykl otwartych spotkań:  zajęcia różnych aktywności fizycznych oraz ćwiczenia trening umysłu, który podobnie jak ćwiczenia fizyczne przedłużają sprawność i silę mięśni, trening umysłu pomaga utrzymać prawidłowe, efektywne funkcjonowanie mózgu – nazwaliśmy to fitness mózgu. 

Zajęcia – aktywność fizyczna to dwa rodzaje aktywności. 1) zajęcia z trenerem na świeżym powietrzu (nordic woking, siłownia zewnętrzna, spacery z ćwiczeniami itp.), 2) Ćwiczenia na sali gimnastycznej (ogólousprawniające, zajęcia taneczno-fitnesowe, rozciągające).

Zajęcia to zachęcenie do wspólnej wycieczki do zdrowia, chcemy by wytworzył się nawyk regularnego uprawiania ćwiczeń. Trenerzy podadzą propozycje ćwiczeń i zapoznają jak prawidłowo je wykonywać.

Zajęcia odbędą się w Łomży, Nowogrodzie i Jedwabnem.

Fitness mózgu –   to ćwiczenia poprawiające sprawność umysłową, skupienie oraz rozwijające kreatywność. Pomimo tego, iż mózg człowieka nieodmiennie podlega procesom starzenia, można temu przeciwdziałać – poprzez odpowiednią aktywność umysłową możemy spowolnić upływ czasu i jego działanie na nasze szare komórki. Zaproponowana tematyka zajęć ma na celu zaktywizowanie seniorów i zmotywowanie ich do pracy nad kondycją swojego ciała i umysłu. Przekonają się, że w każdym wieku można, a nawet należy wykorzystywać potencjał swojego umysłu poprzez odpowiednie ćwiczenia.

Zajęcia będą odbywały się w cyklach 2 godzinnych warsztatów w grupach 10-15 osobowych.

Warsztaty odbędą się w Łomży, Pniewie i Nowogrodzie.

Miejsce i terminy spotkań:

Łomża – Dom Seniora, ul. Mickiewicza 4

Zajęcia fizyczne – wtorki i czwartki godzina 10.00

Fitness mózgu – od maja (terminy wkrótce)

Pniewo – Gminny Ośrodek  Kultury w Pniewie

Fitness mózgu – piątki godzina 11.30 (od 5.04.2019)

Nowogród – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Łomżyńska 13

Zajęcia fizyczne – czwartki godzina 17.00 (od 11.04.2019)

Fitness mózgu – soboty godzina 12.30 (od 11.05.2019)

Jedwabne – Urząd Miejski, ul. Żwirki i Wigury 3 (gabinet rehabilitacji)

Zajęcia fizyczne – czwartki godzina 11.00 (od 11.04.2019)

W dniu 27 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa między Województwem Podlaskim a Fundacją „Czas Lokalny zgodnie z którą zleceniodawca przekaże na realizację zadania kwotę 13320,00 zł.  Całkowity koszt zadania to 21590,00 zł.

Możliwość komentowania jest wyłączona.