Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży

Czas trwania projektu: 26. kwietnia 2017 – 31.12.2017
Realizatorzy Projektu: Fundacja „Czas Lokalny” i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Obszar działania: miasto Łomża.

Misją Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży jest wspieranie i aktywizowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta.

Z udziałem Zastępcy Prezydenta Łomży Agnieszki Muzyk 26 kwietnia 2017 r. w Domku Pastora w Łomży oficjalnie otwarto Centrum Organizacji Pozarządowych. Oferta skierowana do organizacji obejmuje: szkolenia, doradztwo, kawiarenki obywatelskie, usługi informacyjne, wspólny wyjazd na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych i inne. Obszary wsparcia dostosowane będą do potrzeb zgłaszanych przez organizacje – wspólnie będziemy tworzyć miejsce przyjazne trzeciemu sektorowi.

Specjaliści z Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży, Fundacji Czas Lokalny w Łomży i Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oczekują w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
Kontakt telefoniczny: Centrum Współdziałania Społecznego – 86 2162463, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – 85 6752158, Fundacja Czas Lokalny – 608050154.
Szczegółowe informacje: www.cop.lomza.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.